Képességtesztek

Verbális teszt

A verbális teszt az üzleti dokumentumok, jelentések és egyéb nehéz írott szövegek értelmezésére való képességet méri. A teszt vizsgálja egyrészt, hogy a tesztkitöltő mennyire képes felismerni és reprodukálni a kultúra által már hozzáférhetővé tett verbális információkat (mekkora a szókincse), valamit a kérdések megválaszolásához szükséges általános verbális analizáló és logikai képességet.

Numerikus teszt

A numerikus teszt tipikus üzleti dokumentumokban található táblázatok és grafikonok értelmezésére való képességet méri. A teszt jelenleg kidolgozás alatt áll.