Ingyenesen kitölthető próbatesztjeink

Általános intelligencia tesztcsomag

Ez a tesztcsomag Magyarországon és világviszonylatban is egyedülálló módon, rendkívül fejlett technológiával, ingyenesen méri a tesztkitöltő általános intelligenciájának mindkét összetevőjét - a folyékony és a kristályos intelligenciát. A tesztcsomag több tízezer tesztkitöltés során folyamatosan fejlesztett, és sztenderdizált két adaptív tesztből áll. Ez azt jelenti, hogy a kitöltés során a gép több száz feladat közül mindig azokat a kérdéseket választja, amelyek a leginkább alkalmasak a tesztkitöltő képességének pontos mérésére. Ennek a módszernek a segítségével a teszt kitöltése érdekesebbé válik, a képességek pontosabban mérhetők lesznek, a tesztek lerövidülnek és nem kell attól sem tartani, hogy a megoldókulcsok elterjednek az interneten.

A tesztek kitöltése után a jelentések automatikusan és ingyenesen letölthetők.

A teszteredményeket kizárólag anonim módon, tudományos célokra, illetve tesztjeink további fejlesztésére használjuk, ezért - néhány statisztikai szempontból fontos háttéradaton kívül - semmilyen egyedi azonosításra alkalmas adatot nem kérünk. Még az e-mail cím megadása sem kötelező, a jelentések a rendszerből e nélkül is letölthetők. Az e-mail cím megadása esetén a rendszer egy hivatkozást küld, aminek segítségével a tesztkitöltés és a jelentés letöltése később is folytatható.

> Tovább a tesztcsomaghoz

 

További ingyenes tesztjeink

 

Szövegértés teszt

Ki tudod-e bogozni nehéz szövegek jelentését?
Ez a teszt különféle írott szövegek (hírek, útmutatók, felhívások, szabályok) megértésének és értelmezésének a képességét méri. A jelentés végül nem csak egy másokkal összehasonlítható eredményt ad, hanem igyekszik fejleszteni is a szövegelemzési képességedet azáltal, hogy felsorolja a vétett hibákat valamint megmutatja és elmagyarázza a helyes válaszokat.

> Szövegértés teszt megkezdése

   

 

Önismereti kérdőív

Ilyen vagyok? Ilyen szeretnék lenni?

Ez a kérdőív segít rendszerezni és összefoglalni azt, hogy hogyan látod a saját viselkedésedet néhány fontos szempontból. A kérdőívben nincsenek helyes, vagy helytelen válaszok és a végeredmény nem egy pontszám. Mindnyájunknak megvannak a magunk erősségei és gyengeségei. A kérdőív eredményeképpen egy leírást kapsz arról, hogyan írtad le magad és ennek mik lehetnek az előnyei és hátrányai.

> Önismereti kérdőív megkezdése

   
   

 

Szókincs teszt

Tudod-e, amit mások tudnak?

Ez a teszt azt méri, hogy a mennyire vagy tisztában egyes szavak jelentésével. Bár a teszt közvetlenül azt méri, hogy mekkora a szókincsed, de – mivel a szókincsed attól bővül, hogy a legkülönfélébb szövegekkel találkozol - ezen keresztül jó képet ad arról, hogy általában mennyire vagy tájékozott a világ dolgaiban. Ez a tudás nagyban segíthet az élet legkülönbözőbb területein felmerülő problémák megoldásában.

> Szókincs teszt megkezdése

   

 

Szabálytanulás teszt

Felismered-e a szabályszerűségeket?

Ez a teszt azt méri, hogy mennyire vagy képes korlátozott idő alatt a megfigyeléseiből logikai szabályokat azonosítani és azokat figyelmesen alkalmazni. Ez a fajta képesség nagyon fontos minden olyan helyzetben, ahol a múltbeli megfigyeléseinkből szeretnénk minél jobban megtippelni, hogy mi várható a jövőben.

> Szabálytanulás teszt megkezdése

 

 

 

Számadatokra épülő következtetések

Hogy boldogulsz a számokkal?

Ez a teszt azt méri, hogy mennyire vagy képes táblázatokból és grafikonokból gyorsan, helyes következtetéseket levonni. Ez a fajta képesség nagyon fontos minden olyan helyzetben, ahol gyakran kell számadatokra épülő döntéseket hozni.

> Numerikus teszt megkezdése